Stap naar nieuwe content

Uw webcommunicatie kan een of meer websites betreffen. Elke website vraagt een analyse van de huidige en de gewenste situatie. Hieruit komt naar voren of succes kan worden bereikt met ontwikkeling van de content of dat meer nodig is, bijvoorbeeld een nieuwe module of een nieuwe website.

Instrumenten

Voor succesvolle ontwikkeling is het Contentplan een goed instrument. Hierin beschrijft De Contentmanager de doelstellingen, doelgroepen, vormen van content (tekst, nieuwsbericht, agenda, etc.), kwaliteitscriteria en metingen. Het is het globale ontwerp van de content. Het gedetailleerde ontwerp omvat de Contentstructuur, de Redactierichtlijnen en het Beheerplan. De instrumenten zorgen voor voortdurende kwaliteit.  

Webredactie

De Contentmanager zet zich in als tekstschrijver en webredacteur voor haar klanten. Komt u niet toe aan contentontwikkeling? Of heeft u tijdelijk te weinig capaciteit in webredactie? De Contentmanager is er voor u.

 

Onderscheidend

 

 

Parttime webredacteur?

Zoekt u voor een dag(deel) of een paar dagen per week of per maand een webredacteur? Of heeft u zo nu en dan een webredacteur nodig?
De Contentmanager biedt uitkomst: inzet op maat.