Wat is de content

De content omvat alles wat u aan uw websitebezoeker wilt bieden. Uitgangspunt zijn uw doelstellingen met de website, opgenomen in de contentstrategie. Die laten zich vertalen naar verschillende vormen van content:

  • product- en bedrijfsteksten 
  • artikelen en weblogs
  • formulieren, scans
  • reportages, interviews
  • en meer.

Voortdurende kwaliteit

Van twee kanten worden kwaliteitseisen gesteld aan de content. U als aanbieder stelt eisen om uw doelstellingen te bereiken, zoals vindbaarheid en conversie van bezoeker naar prospect. De websitebezoekers stellen ook eisen, zoals gebruikersvriendelijkheid / usability. Waarom zouden ze immers moeite doen als een andere aanbieder zich maar een muisklik verder bevindt?

De Contentmanager bepaalt samen met u de gewenste kwaliteit en richt uw website daarnaar in. Met de contentkalender zorgen we voor planmatige uitvoering van de contentstrategie.

Succes is meetbaar

Succes is goed te meten op een website. Met een programma voor websiteanalyse worden bezoekgegevens in allerlei statistieken weergegeven. U krijgt inzicht in uw bezoekers en hun bezoeken. Metingen zijn belangrijke input voor verbetering van de content en het bereiken van gestelde doelen.

 

contentbereikcontentstructuurcontent op homeinformatieve contentvindbaarheid contentdownloaden content

webshopcontent na inlogcontent via mail

en meer aspecten